ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลการจอง


- 8.00 - 9.30 น.
- 9.45 - 11.15 น.
- 12.30 - 14.00 น.
- 14.15 - 15.45 น.
- 16.00 - 17.30 น.
- 18.00 - 19.30 น.

ข้อตกลงการจองคิวแพทย์แผนไทย

- จองล่วงหน้าได้ไม่เกิน 1 เดือน
- ถ้าไม่สามารถมาในที่จองได้ให้โทรมาเลื่อนนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
- เมื่อถึงวันนัดให้มาก่อนเวลานัด 30 นาทีเพื่อเป็นการเตรียมตัว
- หลังการลงทะเบียนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปเพื่อยืนยันการจอง