24/10/57 เตรียมความพร้อม รองรับแพทย์ออกหน่วย

24/10/57 เตรียมความพร้อม รองรับแพทย์ออกหน่วย

รพสต.คลองตาคต

เตรียมระบบให้แพทย์ออกหน่วยที่ รพสต.น้ำตก วันที่ 20 ตุลาคม 2557

เตรียมระบบให้แพทย์ออกหน่วยที่ รพสต.น้ำตก วันที่ 20 ตุลาคม 2557

16/10/57 สำรวจและเตรียมข้อมูล,สอนระบบงาน ณ รพ.สต.เขาชะงุ้ม

16/10/57 สำรวจและเตรียมข้อมูล,สอนระบบงาน ณ รพ.สต.เขาชะงุ้ม

ออกหน่วยเพิ่มเติม 10ที่ อ.โพธาราม ผลงานปีงบ 58

ภาระกิจวันที่ 15/10/57

ออกสำรวจพื้นที่และSet ระบบNetwork Database

ให้รพ.สต.บ้านเขาแหลม

More Articles...

  1. Work Shop Training(ZyXEL)
Saturday the 8th.