เกี่ยวกับโรงพยาบาล

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 (1)

crut3

รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 (1)

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย เป็นเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)

crut3

ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วย เป็นเวลา ๑ ปี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddng)

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตัวที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

crut3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟท์อาคารเฉลิมพระเกียรติ (ตัวที่ 1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

ตารางราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตารางราคากลาง วัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกรายละเอียดที่นี่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ (A8813P-1300L/2610121818) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

crut3

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องอบไอน้ำ (A8813P-1300L/2610121818) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คลิกดูรายละเอียดที่นี่

Monday the 21st.