งานแผนงาน

Display # 
Title Published Date Author Hits
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ชุดวิดิทัศน์ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของคนไทยและโลกเรา" 28 April 2021 Written by Administrator 3
แนวทางเเละแบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการของ รพ. เสนอต่อ สสจ. ปี 2564 18 December 2020 Written by Administrator 65
แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน เเละตัวชี้วัด ปี 2564-2565 โรงพยาบาลโพธาราม 14 December 2020 Written by Administrator 77
แผนงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลโพธาราม ประจำปีงบประมาณ 2564 14 December 2020 Written by Administrator 100
แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข/ แผนงาน-โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 10 November 2020 Written by ฝ่ายแผนงาน 88
แนวทางการขออนุมัติโครงการและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 October 2020 Written by ฝ่ายแผนงาน 66
สรุปการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ปี 2563 15 June 2020 Written by Administrator 138
สรุปการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ปี 2562 15 June 2020 Written by Administrator 127
PA ปี2563 16 March 2020 Written by Administrator 154
"ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขและ KPI template ประจำปีงบประมาณ 2563" 05 February 2020 Written by ฝ่ายแผนงาน 1036
Saturday the 8th.