ข่าวสารจากพยาธิวิทยา

ข่าวสารจากพยาธิวิทยาคลินิกและพยาธิกาย

Display # 
Title Published Date Author Hits
อัตราค่าบริการทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาปี 2560 15 March 2018 Written by กลุ่มงานพยาธิวิทยา 466
อัตราค่าบริการกรมบัญชีกลาง 15 March 2018 Written by กลุ่มงานพยาธิวิทยา 455
คู่มือคุณภาพ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลโพธาราม 12 March 2018 Written by กลุ่มงานพยาธิวิทยา 687
Saturday the 8th.