ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

Display # 
Title Published Date Author Hits
แจ้งการออกหนังสือรับรองการเดินทางออกนอกจังหวัดสำหรับเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัด 19 January 2021 Written by Administrator 56
การกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 19 January 2021 Written by Administrator 58
แนวทางการประดับเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น 13 January 2021 Written by Administrator 36
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที้่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 14 October 2020 Written by Administrator 70
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง กรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายสมาชิก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 27 September 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 383
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 27 September 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 443
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย (2) 27 September 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 62
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำจังหวัดราชบุรี 27 September 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 403
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก ประจำจังหวัดราชบุรี 27 September 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 382
เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและผู้แทนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารสุข ฝ่ายสมาชิก 27 September 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 403
Saturday the 8th.