ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
คู่มือการบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาลเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่/อุบัติซ้ำทางเดินหายใจ พ.ศ.2564 01 May 2021 Written by Administrator 0
แบบฟอร์มส่งรายชื่อพัฒนาองค์กรด้วยกิจกรรม 5 ส 15 March 2021 Written by Administrator 39
แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 และแนวทางการดำเนินงานของโรงพยาบาลโพธาราม 25 February 2021 Written by Administrator 32
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 18 December 2020 Written by Administrator 52
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 และผลการจัดอันดับหน่วยงานที่ผลการดำเนินงานดีเด่น 17 December 2020 Written by Administrator 44
แนวปฏิบัติ 9 safety ของโรงพยาบาลโพธาราม 14 December 2020 Written by Administrator 166
ประชาสัมพันธ์ "ไฟล์สื่อความรู้ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" 03 December 2019 Written by Administrator 373
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ภัยสุขภาพ ภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพธาราม 12 June 2019 Written by อาชีวเวชกรรมสังคม 743
นโยบายบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลโพธาราม 08 May 2019 Written by เวชกรรมสังคม 542
แบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลโพธาราม 15 January 2019 Written by Administrator 579
Saturday the 8th.