ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบ ารุง (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 23 March 2021 Written by Administrator 118
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในระดับชำนาญการพิเศษ 23 March 2021 Written by Administrator 32
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 15 March 2021 Written by Administrator 14
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนังงานประจำห้องยา สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 11 March 2021 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 66
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 05 March 2021 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 35
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่งคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 January 2021 Written by Administrator 71
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่งคราวเงินบำรุง(รายเดือน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 21 January 2021 Written by Administrator 45
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 และ 3 (เพิ่มเติม) 17 December 2020 Written by Administrator 119
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 08 December 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 127
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม (2) 23 November 2020 Written by Administrator 95
Saturday the 8th.