ข่าวสาร&กิจกรรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด(ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 15 April 2021 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 28
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) 14 April 2021 Written by Administrator 117
ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) แลพหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา อันเนื่องจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 14 April 2021 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 35
คุณวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม โดยมีวาระติดตามการสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลโพธาราม และการจัดงานกลอฟการกุศล ในวันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม 2564 29 March 2021 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 38
นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ภารกิจเดินหน้าปรับพื้นที่ทั้งโซนบริการ และโซนสนับสนุน ดังนี้ 1.กลุ่มงานรังสี 2.ห้องตรวจใหม่OPD 3.ห้องยาผู้ป่วยนอก 4.โครงสร้างพื้นฐาน 5.คลังพัสดุ 6.งานซักฟอก 7.ห้องสมุด 8.ห้องนวัตกรรม 10.ห้องประวัติ 29 March 2021 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 40
โรงพยาบาลโพธาราม จัดฉีดวัคซีน COVID 19 Dose2 ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ใน Cup พร้อมซักซ้อมระบบ เตรียมให้บริการฉีด VACCINE LOT ใหญ่ ให้แก่ประชาชนต่อไป 29 March 2021 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 81
นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานโครงการอบรม สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย : ภาวะพลัดตกหกล้มในคลินิกผู้สูงอายุ โดยมีพญ.กีรติ วงศ์กวินวุฒิ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว กล่าวรายงานความเป็นมา พร้อมด้วย ทีมกรรมการเวชกรรมสังคม และกรรมการพยาบาล 29 March 2021 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 34
รับฟังการนำเสนอ การสร้าง ARI Clinic จากบริษัท SCG จำกัด(มหาชน) และสำรวจความพร้อมของพื้นที่ตั้ง ARI Clinic และการออกแบบปรับพื้นที่บริการด่านหน้า ของโรงพยาบาลโพธาราม 19 March 2021 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 45
ร่วมฟังการนำเสนอ"โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์" ณ ห้องประชุมพงษธา ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 March 2021 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 36
ทีมวิศวกรและช่าง จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 5 ราชบุรี ตรวจวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลปี2564 19 March 2021 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 27
Saturday the 8th.