ประกาศ

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 10 รายการ 19 March 2021 Written by Passadu 19
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์พลาสมา 19 March 2021 Written by Passadu 12
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 March 2021 Written by Passadu 15
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 158 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19 March 2021 Written by Passadu 11
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ2564(1) 15 March 2021 Written by Passadu 16
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 15 March 2021 Written by Passadu 23
ประกาศ จังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ 12 March 2021 Written by Passadu 19
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 25 February 2021 Written by Passadu 32
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 158 รายการ 23 February 2021 Written by Passadu 21
ประกาศ จังหวัดราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ 22 February 2021 Written by Passadu 21
Saturday the 8th.