การใส่อุปกรณ์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

Category: งาน IC
Created on Sunday, 16 July 2017 Written by งาน IC

1.การใส่และถอด PPE

 https://www.youtube.com/watch?v=9SzRJ-U1IWY

 

2.Contact and droplet และดื้อยา

 

https://www.youtube.com/watch?v=2iBgI786VWI

https://www.youtube.com/watch?v=MzhX7VctBkc

 

3.ติดเชื้อรุนแรง MERS-CoV

https://www.youtube.com/watch?v=ofuNZpJ7ZKk

 

Monday the 21st.