ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งงานบริการ (งานแพทย์ผสมผสาน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม

การฉีดวัคซีน