ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม

การฉีดวัคซีน