ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งพนักงานบริการ (งานแพทย์ผสมผสาน)

การฉีดวัคซีน