ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่องเรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่งนายช่างเทคนิค สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม

การฉีดวัคซีน