ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านทันตกรรม)