ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่อง : การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลุกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง 1.นายช่างเทคนิค 2.พนักงานบริการ 3.พนักงานผ่าและรักษาศพ