ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ(กลุ่มงานประกันสุขภาพ) จำนวน 1 อัตรา

,พนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 4 อัตรา ,พนักงานประจำตึก(กลุ่มการพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา

,พนักงานช่วยเหลอคนไข้(ด้านทันตกรรม) จำนวน 2 อัตรา, พนักงานประจำตึก(งานเวชปฎิบัติครอบครัวและชุมชนและศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง) จำนวน 1 อัตรา

,พนักงานบริการ(งานแพทย์ผสมผสาน) จำนวน 2 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม