ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)

ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค,พนักงานบริการ(กลุ่มงานบริหารทั่วไป,พนักงานผ่าและรักษาศพ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม