ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

เรื่องเลื่อนการจัดสอบลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ด้านทันตกรรม) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม