ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่งคราวเงินบำรุง(รายวัน)

1.ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ช่างเชื่อม 1),(ช่างก่อสร้าง 2)

2.ตำแหน่งพนักงานบริการ (กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

3.ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ (กลุ่มงานพยาธิวิทยากายวิภาค)