ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดภายในหน่วยงานพิเศษ ๕ ชั้น,หน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน,อาคาร ๔๕ ปี จำนวน ๑๔ คน เป็นเวลา ๑๒ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

การฉีดวัคซีน