ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เช่าเครื่องตรวจหาสารเคมีในเลือดทางด้านเคมีคลินิกและทางภูมิคุ้มกันวิทยาอัตโนมัติ จำนวน 44 รายการ