ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรมปลอดเชื้อ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1GEy1iLQ9gtNGwuvmhk21OcMMep5AEsL4/view?usp=sharing