ประกาศจังหวัดราชบุรี

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๑๕๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

https://drive.google.com/file/d/1GEy1iLQ9gtNGwuvmhk21OcMMep5AEsL4/view?usp=sharing