ประกาศจังหวัดราชบุรี

ประกวดราคาจ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ จำนวน 158 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จ้างบริการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 158 รายการ