วันที่ 4 เมษายน 2564 นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม เป็นประธาน พญ.พยอม อุดมคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะเจ้าหน้าที่ รพ.โพธาราม เปิดการอบรม โครงการปลูกพืชสมันไพร ๙ รส เทิดพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด โรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงานรับย้ายรับโอน


HRD 01

manual hrd