วันที่ 2 เมษายน 2564 พญ.ภัทรี นพ.ภูริทัติ และทีมกลุ่มงานสารสนเทศทางการแพทย์ เตรียมการสแกนเวชระเบียน และทดสอบโปรแกรมเพื่อรองรับระบบ Less Paper และ Smart Hospital
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงานรับย้ายรับโอน


HRD 01

manual hrd