โครงการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลโพธาราม 18/3/64, 25/3/64, 1/4/64 จากสถานการณ์โรคติดเชื้อในปัจจุบันมีปริมาณที่สูงขึ้น สถานพยาบาลเป็นแหล่งที่รักษาผู้ป่วยแต่ละปีมีรายงานการพบผู้ป่วยติดเชื้อในระหว่างเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นจำนวนมาก ดังนั้นจึงมีโครงการการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเพื่อให้บุคลากรทุกฝ่ายในโรงพยาบาล ทั้งแพทย์พยาบาลและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อที่ถูกต้อง
 

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงานรับย้ายรับโอน


HRD 01

manual hrd