นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ภารกิจเดินหน้าปรับพื้นที่ทั้งโซนบริการ และโซนสนับสนุน ดังนี้ 1.กลุ่มงานรังสี 2.ห้องตรวจใหม่OPD 3.ห้องยาผู้ป่วยนอก 4.โครงสร้างพื้นฐาน 5.คลังพัสดุ 6.งานซักฟอก 7.ห้องสมุด 8.ห้องนวัตกรรม 10.ห้องประวัติ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงานรับย้ายรับโอน


HRD 01

manual hrd