โรงพยาบาลโพธาราม จัดฉีดวัคซีน COVID 19 Dose2 ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ใน Cup พร้อมซักซ้อมระบบ เตรียมให้บริการฉีด VACCINE LOT ใหญ่ ให้แก่ประชาชนต่อไป

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงานรับย้ายรับโอน


HRD 01

manual hrd