นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานโครงการอบรม สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย : ภาวะพลัดตกหกล้มในคลินิกผู้สูงอายุ
โดยมีพญ.กีรติ วงศ์กวินวุฒิ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว กล่าวรายงานความเป็นมา พร้อมด้วย ทีมกรรมการเวชกรรมสังคม และกรรมการพยาบาล ณ ห้องประชุมนราทร โรงพยาบาลโพธาราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงานรับย้ายรับโอน


HRD 01

manual hrd