วันที่ 18 มีนาคม 2564 นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม พร้อมด้วย รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์ รองผอ.ฝ่ายการพยาบาล และผุู้เกี่ยวข้อง รับฟังการนำเสนอ การสร้าง ARI Clinic จากบริษัท SCG จำกัด(มหาชน) และสำรวจความพร้อมของพื้นที่ตั้ง ARI Clinic และการออกแบบปรับพื้นที่บริการด่านหน้า ของโรงพยาบาลโพธาราม

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครงานรับย้ายรับโอน


HRD 01

manual hrd