ระบบแจ้งผลตรวจ COVID-19 โรงพยาบาลโพธาราม

Menu Add

ระบุข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน

หลังจากได้รับบริการท่านสามารถตรวจสอบผลตรวจได้ภายใน 48 ชั่วโมง

ผลตรวจล่าสุดวันที่ 17 เม.ย. 2564 ถึง 18 ม.ค. 2565

เลขที่บัตรประชาชน

วันที่มาตรวจ

Copyright 2021 Photharam Hospital

Landing page

This is just a landing page.

Back