ข่าวสาร&กิจกรรม
15/04/2021, 17:16
โดย งานสารสนเทศ
15042564 ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องแนวทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Home) อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019...
ข่าวสาร&กิจกรรม
14/04/2021, 12:35
โดย งานสารสนเทศ
แบบขออนุญาตปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง-work-from-homeแบบขออนุญาตปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from...
ข่าวสาร&กิจกรรม
14/04/2021, 11:09
โดย งานสารสนเทศ
14042564-1 ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) แลพหรือการปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา อันเนื่องจากการแพร่ระบาด...
ข่าวสาร&กิจกรรม
29/03/2021, 13:26
โดย งานสารสนเทศ
29032564-4คุณวิบูลย์ คูหิรัญ อดีตผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม...
ข่าวสาร&กิจกรรม
29/03/2021, 13:24
โดย งานสารสนเทศ
29032564-3นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ภารกิจเดินหน้าปรับพื้นที่ทั้งโซนบริการ และโซนสนับสนุน ดังนี้ 1.กลุ่มงานรังสี 2.ห้องตรวจใหม่OPD...
ข่าวสาร&กิจกรรม
29/03/2021, 13:22
โดย งานสารสนเทศ
29032564-2โรงพยาบาลโพธาราม จัดฉีดวัคซีน COVID 19 Dose2 ให้แก่บุคลากรสาธารณสุข ใน Cup พร้อมซักซ้อมระบบ เตรียมให้บริการฉีด VACCINE LOT ใหญ่...

optionen handel.

FreshJoomlaTemplates.com
Sunday the 17th.