งานแผนงาน

Display # 
Title Published Date Author Hits
สรุปการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ปี 2563 15 June 2020 Written by Administrator 39
สรุปการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ปี 2562 15 June 2020 Written by Administrator 36
PA ปี2563 16 March 2020 Written by Administrator 62
"ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขและ KPI template ประจำปีงบประมาณ 2563" 05 February 2020 Written by ฝ่ายแผนงาน 398
"แผนงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลโพธาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 13 December 2019 Written by Administrator 263
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลโพธาราม 1 ก.พ.2562 20 March 2019 Written by Administrator 187
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ไตรมาส 1 ปี 2562 20 March 2019 Written by Administrator 174
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลโพธาราม 25 ต.ค.2561 20 March 2019 Written by Administrator 160
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 20 March 2019 Written by Administrator 150
แผนเงินบำรุงปี 2562 หลังพิจารณาออกรหัส Final 12 พ.ย. 2561 17 December 2018 Written by งานแผนงาน 247
Friday the 7th.