งานแผนงาน

Display # 
Title Published Date Author Hits
แนวทางการขออนุมัติโครงการและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 October 2020 Written by ฝ่ายแผนงาน 3
สรุปการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ปี 2563 15 June 2020 Written by Administrator 81
สรุปการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ปี 2562 15 June 2020 Written by Administrator 74
PA ปี2563 16 March 2020 Written by Administrator 91
"ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขและ KPI template ประจำปีงบประมาณ 2563" 05 February 2020 Written by ฝ่ายแผนงาน 685
"แผนงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลโพธาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 13 December 2019 Written by Administrator 298
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลโพธาราม 1 ก.พ.2562 20 March 2019 Written by Administrator 219
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ไตรมาส 1 ปี 2562 20 March 2019 Written by Administrator 191
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาลโพธาราม 25 ต.ค.2561 20 March 2019 Written by Administrator 186
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2561 20 March 2019 Written by Administrator 180
Wednesday the 28th.