งานแผนงาน

Display # 
Title Published Date Author Hits
แนวทางเเละแบบฟอร์มการขออนุมัติโครงการของ รพ. เสนอต่อ สสจ. ปี 2564 18 December 2020 Written by Administrator 40
แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน เเละตัวชี้วัด ปี 2564-2565 โรงพยาบาลโพธาราม 14 December 2020 Written by Administrator 52
แผนงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลโพธาราม ประจำปีงบประมาณ 2564 14 December 2020 Written by Administrator 71
แผนงานรองรับนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข/ แผนงาน-โครงการ และตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 10 November 2020 Written by ฝ่ายแผนงาน 64
แนวทางการขออนุมัติโครงการและแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขออนุมัติโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27 October 2020 Written by ฝ่ายแผนงาน 49
สรุปการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ปี 2563 15 June 2020 Written by Administrator 122
สรุปการดำเนินงานตามแผนงบประมาณ ปี 2562 15 June 2020 Written by Administrator 111
PA ปี2563 16 March 2020 Written by Administrator 130
"ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขและ KPI template ประจำปีงบประมาณ 2563" 05 February 2020 Written by ฝ่ายแผนงาน 992
"แผนงบประมาณเงินบำรุงโรงพยาบาลโพธาราม ประจำปีงบประมาณ 2563 13 December 2019 Written by Administrator 327
Friday the 5th.