กิจกรรมต่างๆ ภายใน รพ.โพธาราม

กิจกรรมภายในโรงพยาบาลเดือนกันยายน2557

__

Thursday the 26th.