ผู้บริจาค

วันที่ 17 เม.ย. 64 คุณ วัลยา วงศาริยวานิช และเพื่อน สถาบันวิทยาการตลาดทุน 29 และบริษัท Gra ร่วมกับบริษัท Gracz บริจาคชามกระดาษ 875ml. จำนวน 1,000 ใบถาดอาหารที่ผลิตจากกระดาษ 1,000 ใบให้กับโรงพยาบาลโพธาราม จ.ราชบุรี
เพื่อใช้การจัดอาหารสำหรับผู้ป่วยโควิด-๑๙ เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อ