ฝ่ายการเจ้าหน้าที่

Display # 
Title Published Date Author Hits
หัวหน้ากลุ่มและหัวหน้ากลุ่มงาน 08 July 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 540
การนับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง 08 July 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 677
หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้างาน 08 July 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 543
มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการด้านภารกิจอำนวยการ 08 July 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 542
มอบหมายให้ข้าราชการทำหน้าที่ 08 July 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 526
มอบหมายให้พนักงานราชการทำหน้าที่ 08 July 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 545
แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 08 July 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 629
มอบอำนาจให้รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ 08 July 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 595
มอบหมายอำนาจของผู้อำนวยการให้ปฏิบัติราชการแทน 08 July 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 534
ให้มติคณะกรรมการอำนวยการ ส่วนที่เป็นเรื่องทรัพยากรบุคคล 08 July 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 487
Thursday the 27th.