หนังสือเวียนโรงพยาบาลโพธาราม

Display # 
Title Published Date Author Hits
แจ้งผลการสืบราคายาร่วมกันระดับจังหวัด 06 October 2014 Written by ฝ่ายบริหาร 660
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี 11 September 2014 Written by ฝ่ายพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 570
การดำเนินงานตามข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 07 August 2014 Written by ฝ่ายพรส 456
เพิ่มช่องทางการออกบัตรและให้ส่วนลดค่าเครื่องบินในประเทศ 30 July 2014 Written by ฝ่ายบริหาร 476
ส่งสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน ภาพรวมเขตบริการสุขภาพที่5 รอบที่1 ประจำปี 2557 25 June 2014 Written by ฝ่ายพรส. 436
ส่งคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข 03 June 2014 Written by ฝ่ายบริหาร 671
การเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยรับสถาณการณ์ทางการเมือง 27 May 2014 Written by ฝ่ายบริหาร 557
Tuesday the 31st.