ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
ประกาศจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 28 January 2016 Written by Administrator 672
บุคลากรสาธารณสุขดีเด่น อำเภอโพธาราม 2558 19 May 2015 Written by กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ 800
Coding audit 2558 02 February 2015 Written by Administrator 1320
สำนักงานกพ HRD-learning 23 December 2014 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 1056
คุณสมบัติและเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นของอาเภอโพธาราม ปี ๒๕๕๗ 16 October 2014 Written by Administrator 768
ข่าวประชาสัมพันธ์ 15 May 2014 Written by Administrator 821
Thursday the 27th.