ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข 18 December 2020 Written by Administrator 10
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2564 และผลการจัดอันดับหน่วยงานที่ผลการดำเนินงานดีเด่น 17 December 2020 Written by Administrator 7
แนวปฏิบัติ 9 safety ของโรงพยาบาลโพธาราม 14 December 2020 Written by Administrator 20
ประชาสัมพันธ์ "ไฟล์สื่อความรู้ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" 03 December 2019 Written by Administrator 302
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ภัยสุขภาพ ภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพธาราม 12 June 2019 Written by อาชีวเวชกรรมสังคม 620
นโยบายบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลโพธาราม 08 May 2019 Written by เวชกรรมสังคม 450
แบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลโพธาราม 15 January 2019 Written by Administrator 502
การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 15 January 2019 Written by พรส 636
สวัสดีปีใหม่ 2562 โรงพยาบาลโพธาราม 30 December 2018 Written by Administrator 321
แบบสำรวจความพึงพอใจงานผู้ป่วยใน/งานผู้ป่วยนอก/แบบแสดงความคิดเห็น 23 May 2018 Written by พรส 1430
Tuesday the 26th.