ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 27 March 2020 Written by Administrator 4
ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง 19 March 2020 Written by Administrator 8
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี2563 24 December 2019 Written by Administrator 41
การจัดการพลังงาน 2561 โรงพยาบาลโพธาราม 23 December 2019 Written by Administrator 44
ประชาสัมพันธ์ "ไฟล์สื่อความรู้ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" 03 December 2019 Written by Administrator 74
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ภัยสุขภาพ ภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพธาราม 12 June 2019 Written by อาชีวเวชกรรมสังคม 201
นโยบายบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลโพธาราม 08 May 2019 Written by เวชกรรมสังคม 173
แบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลโพธาราม 15 January 2019 Written by Administrator 241
การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 15 January 2019 Written by พรส 366
สวัสดีปีใหม่ 2562 โรงพยาบาลโพธาราม 30 December 2018 Written by Administrator 179
Tuesday the 31st.