ประชาสัมพันธ์ภายในโรงพยาบาล

Display # 
Title Published Date Author Hits
การจัดการพลังงานปี 2562 29 May 2020 Written by Administrator 6
แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดประชุม ในวันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 27 March 2020 Written by Administrator 32
ขอเรียนเชิญประชุมเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแนวทางการพัฒนาโครงการก่อสร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 7 ชั้น 96 ห้อง 19 March 2020 Written by Administrator 31
ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ปี2563 24 December 2019 Written by Administrator 67
การจัดการพลังงาน 2561 โรงพยาบาลโพธาราม 23 December 2019 Written by Administrator 155
ประชาสัมพันธ์ "ไฟล์สื่อความรู้ด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม" 03 December 2019 Written by Administrator 129
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ภัยสุขภาพ ภาวะฉุกเฉิน โรงพยาบาลโพธาราม 12 June 2019 Written by อาชีวเวชกรรมสังคม 342
นโยบายบริการเวชกรรมสิ่งแวดล้อม โรงพยาบาลโพธาราม 08 May 2019 Written by เวชกรรมสังคม 216
แบบสำรวจความจำเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลโพธาราม 15 January 2019 Written by Administrator 286
การเรียนรู้ผ่านระบบ E-Learning หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 15 January 2019 Written by พรส 424
Thursday the 4th.