ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) 10 July 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 312
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2) 10 July 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 662
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 09 July 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 412
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 25 June 2019 Written by Administrator 267
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 June 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 835
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประมเินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลโพธาราม 13 June 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 332
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฯ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 24 May 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 254
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 16 May 2019 Written by Administrator 225
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 15 May 2019 Written by Administrator 263
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ 10 May 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 403
Friday the 5th.