ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 05 September 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 195
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน โรงพยาบาลโพธาราม 28 August 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 406
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 28 August 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 575
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 27 August 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 528
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 23 August 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 438
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 20 August 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 296
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 13 August 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 298
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประมเินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลโพธาราม 13 August 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 280
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ 07 August 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 370
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม 25 July 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 465
Friday the 5th.