ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในสังกัดโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุข 17 July 2018 Written by การเจ้า 291
รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่1 มีสิทธิเข้ารับการประมเินสมรรถนะ ครั้งที่2 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 12 June 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 435
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ กำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนิติกร ตำแหน่งนายช่างเทค 22 May 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 769
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 April 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 1021
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 05 April 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 326
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 30 March 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 298
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 19 March 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 404
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงงานช่วยเหลือคนไข้ 08 March 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 291
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 28 February 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 282
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 14 February 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 357
Thursday the 27th.