ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก พนักงานราชการ 27 November 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 178
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก 15 November 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 176
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค 01 November 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 162
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 10 October 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 245
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 13 September 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 250
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 11 September 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 226
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 31 August 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 696
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ด้านโยธา) 31 August 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 330
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติ 29 August 2018 Written by งานการเจ้าหน้าที่ 223
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 24 August 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 226
Thursday the 27th.