ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 6 ตำแหน่ง (2) 07 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 373
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 07 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 730
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลโพธาราม (2) 28 January 2020 Written by Administrator 151
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 07 January 2020 Written by Administrator 244
รับสมุครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 12 December 2019 Written by Administrator 226
รับสมุครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 12 December 2019 Written by Administrator 280
ประกาศรับสมัคร พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิควิทยาคลินิก 09 December 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 967
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวันเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 06 December 2019 Written by Administrator 168
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 18 November 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 219
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 06 November 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 226
Friday the 5th.