ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและพนักงานผ่ารักษาศพ 12 October 2020 Written by Administrator 55
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 08 October 2020 Written by Administrator 103
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโพธาราม 30 September 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 121
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 28 September 2020 Written by Administrator 119
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานประจำตึก 28 September 2020 Written by Administrator 113
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 28 September 2020 Written by Administrator 87
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโพธาราม 25 September 2020 Written by Administrator 104
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 18 September 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 413
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 14 September 2020 Written by Administrator 87
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 27 August 2020 Written by Administrator 88
Friday the 5th.