ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคลลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 30 March 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 402
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 19 March 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 521
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงงานช่วยเหลือคนไข้ 08 March 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 412
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ 28 February 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 385
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล 14 February 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 457
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่่อให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 14 - 22 กุมภาพันธ์ 2561 09 February 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 700
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ 08 February 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 1075
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 9 อัตรา 01 February 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 2147
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการแพทย์ โรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 16 January 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 428
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานซักฟอก 10 January 2018 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 368
Friday the 5th.