ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ผู้ช่วยพยาบาล 22 May 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 43
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 13 May 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 45
รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ประเภทวิชาการ (ขยายระยะเวลา) 05 May 2020 Written by Administrator 36
ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 23 April 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 72
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงระดับชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลโพธาราม สำนักสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี (2) 08 April 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 36
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้เข้าสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว เงินบำรุง (รายวัน) 12 March 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 71
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 28 February 2020 Written by Administrator 185
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารสุขจังหวัดราชบุรี 27 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 67
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 27 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 69
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานเก็บเอกสาร สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 21 February 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 120
Saturday the 30th.