ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศรับย้ายรับโอนตำแหน่งนายช่างเทคนิค(ช่างโยธา) 25 January 2021 Written by Administrator 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่งคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 21 January 2021 Written by Administrator 22
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่งคราวเงินบำรุง(รายเดือน)ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 21 January 2021 Written by Administrator 8
รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 2 และ 3 (เพิ่มเติม) 17 December 2020 Written by Administrator 63
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก 08 December 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 74
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม (2) 23 November 2020 Written by Administrator 62
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 23 November 2020 Written by Administrator 63
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน)ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ 17 November 2020 Written by Administrator 104
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่ง พนักงานบริการและพนักงานประกอบอาหาร 10 November 2020 Written by Administrator 44
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 04 November 2020 Written by Administrator 64
Tuesday the 26th.