ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 13 August 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 67
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประมเินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลโพธาราม 13 August 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 48
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พนักงานราชการ 07 August 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 150
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ โรงพยาบาลโพธาราม 25 July 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 232
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค (ด้านโยธา) 10 July 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 109
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (2) 10 July 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 390
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ 09 July 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 229
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 25 June 2019 Written by Administrator 96
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 June 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 552
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประมเินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลโพธาราม 13 June 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 129
Saturday the 17th.