ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่องขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 06 November 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 44
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน จพ.การเงินและบัญชี ลว 18 ต.ค. 2562 24 October 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 78
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 17 October 2019 Written by Administrator 107
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลโพธาราม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี 15 October 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 62
ใบสมัคร และ รับโอน/รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสถิติ 03 October 2019 Written by Administrator 80
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 25 September 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 91
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร พกส. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล ลงวันที่ 25092562 25 September 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 59
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1และมีสิทธเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 (ผู้ช่วยพยาบาล) ลว19 ก.ย. 2562 19 September 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 59
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ๑. ตำแหน่งพนักงานบริการ ๒.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(ด้านทันตกรรม) 17 September 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 94
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่งคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง 1.ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ 2.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้(กลุ่มการพยาบาล) 3.ตำแหน่งพนักงานประจำตึก 13 September 2019 Written by Administrator 86
Sunday the 17th.