ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศผลการประเมินสมรรถนะครั้งที่1 พนักงานราชการ ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 25 June 2019 Written by Administrator 12
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 21 June 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 240
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่๑ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประมเินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนังงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนายช่างเทคนิค โรงพยาบาลโพธาราม 13 June 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 59
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ฯ เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 24 May 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 49
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 16 May 2019 Written by Administrator 52
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 15 May 2019 Written by Administrator 41
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ 10 May 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 58
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ 29 April 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 67
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานบริการ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 11 April 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 122
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 04 April 2019 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 75
Wednesday the 26th.