ร่วมงานกับเรา

Display # 
Title Created Date Author Hits
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 22 October 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 29
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง การขั้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) 19 October 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 37
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ต.ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 16 October 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 25
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตำแหน่งพนักงานบริการและพนักงานประกอบอาหาร 12 October 2020 Written by Administrator 60
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งนายช่างเทคนิคและพนักงานผ่ารักษาศพ 12 October 2020 Written by Administrator 25
ประกาศโรงพยาบาลโพธาราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลโพธาราม 08 October 2020 Written by Administrator 65
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี โรงพยาบาลโพธาราม 30 September 2020 Written by ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 74
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ 28 September 2020 Written by Administrator 68
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ และ พนักงานประจำตึก 28 September 2020 Written by Administrator 84
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด 28 September 2020 Written by Administrator 55
Wednesday the 28th.