ข่าวสาร&กิจกรรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
23ตุลาคม2563 23 October 2020 Written by Administrator 13
15-10-2563-2 17 October 2020 Written by Administrator 29
15-10-2563 17 October 2020 Written by Administrator 17
14-10-2563 15 October 2020 Written by Administrator 29
13-10-2563 15 October 2020 Written by Administrator 24
วันที่ 12 ตุลาคม 2563 15 October 2020 Written by Administrator 24
พล.อ.ธนดล สุรารักษ์และคุณสุวรรณี สุรารักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม สนับสนุนจัดซื้อเครืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดไบเฟสิค แบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 20 February 2020 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 561
มูลนิธิโรงพยาบาลโพธาราม บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลโพธาราม 19 February 2020 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 447
"ปั่นปันบุญ ครบรอบ 36 ปี รพ.วารินชำราบ" 18 February 2020 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 389
ยินดีต้อนรับ คณาจารย์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล 14 February 2020 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 471
Wednesday the 28th.