ข่าวสาร&กิจกรรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
คุณไพลิน กันทะลักษณ์ และครอบครัวได้ร่วมบริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท 31 July 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 32
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผนดิน 31 July 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 24
บริจาคเครื่องวัดความดันโลหิต OMRON HBP-9020 ราคา 55,000 บาท ให้กับแผนกกายภาพบำบัดโรงพยาบาลโพธาราม 30 July 2019 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 25
ทำบุญใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่วันแรกของการทำงาน เพื่อเป็นศิริมงคล ขอให้การงานราบรื่น พบแต่สิ่งดีๆ คุณพระศรีรัตนตรัยคุ้มครองให้ปลอดภัย ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ทุกท่านมีความสุขด้วยเทอญ 02 January 2019 Written by Administrator 412
ความปลอดภัยในการใช้งานระบบแก๊สทางการพยาบาล วันที่ 20 สิงหาคม 2561 28 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 587
ครอบครัวชาวหนองโพ มารับบริการและมาร่วมบริจาคเงิน เพื่อร่วมพัฒนาบริการของโรงพยาบาล 28 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 578
ครอบครัวโพยมรัตน์. ร้านบรรทมทิพย์ บริจาคให้แก่โรงพยาบาลโพธาราม เป็นจำนวน 40,000 บาท. ขออนุโมทนาบุญ. และขอบพระคุณมา ณ ที่นี้คะ 28 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 533
มหกรรมผ่าตัดต้อกระจก 100 ดวงตา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนารถในรัชกาลที่ 9 ณ โรงพยาบาลโพธาราม ราชบุรี 28 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 528
คุณพรพัชรา ยิ่งเจริญ พร้อมคณะผู้มีจิตศรัทธา มอบเงินจำนวน 8,3000 บาท พร้อมด้วยเครื่องมือทางการแพทย์อีกหลายรายการ 15 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 525
คุณครูและน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนสมศักดิ์วิทยา นำสิ่งของใช้เช่นยาสีฟัน แปรงสีฟัน น้ำดื่ม กระดาษชำระ มามอบให้ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง หอผู้ป่วยศัลยกรรมและตึกสงฆ์ ทางโรงพยาบาลและผู้ป่วยขอขอบคุณในความเอื้อเฟื้อของคุณครูและน้องๆน 01 August 2018 Written by ศูนย์คอมพิวเตอร์ 166
Saturday the 17th.