ข่าวสาร&กิจกรรม

Display # 
Title Published Date Author Hits
11-1-2564-2 12 January 2021 Written by Administrator 63
12-1-2564 12 January 2021 Written by Administrator 32
คณะผู้บริหาร คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธารามร่วมต้อนรับ นายแพทย์สุเทพ จันทรเมธีกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธาราม พร้อมครอบครัว และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสารวจี ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 10 January 2021 Written by Administrator 105
คณะแพทย์ ผู้บริหาร ผู้มีอุปการคุณ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลโพธาราม ร่วมแสดงความยินดีให้กับนายแพทย์เกรียงศักดิ์ คำอิ่ม ในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี 09 January 2021 Written by Administrator 61
30พย2563 เปิด ODS 04 December 2020 Written by Administrator 78
29-10-2563 30 October 2020 Written by Administrator 143
23ตุลาคม2563 23 October 2020 Written by Administrator 92
15-10-2563-2 17 October 2020 Written by Administrator 136
15-10-2563 17 October 2020 Written by Administrator 99
14-10-2563 15 October 2020 Written by Administrator 143
Tuesday the 26th.